شرایط مرجوع و تعویض کالا در فروش آنلاین

به دلیل وارداتی بودن کلیه اجناس به هیچ عنوان تعویض یا پس گرفته نمی شود